Projekt_brösarp.jpg

Den 15 maj 2019 släpptes en flock hästar bestående av ett trettiotal islandsston samt sex hoppston i  1-2 års ålder på bete i Brösarps backar. 

Syftet med projektet var att mäta långsiktiga effekter av unghästar som växer upp på stora, kuperade ytor. Genom att ge naturliga förutsättningar, stärks unghästarna fysiskt men får även bättre kroppskontroll och balans, villket skapar hållbara hästar för sporten.

Ladda ner rapporten här